"Домаћа радиност
Војиновић" произ-
води предмете и
украсе за српске
цркве и манастире.
Фирма је основана 2004. године.
Циљ нам је био да квалитетом
производа и новим асорти-
маном привучемо пажњу купаца.
Највећи број наших производа
чине разне врсте крстова,
свећњака, кадионица, привезака,
застава и чак 50 врста икона.
Цене наших производа,
који су, углавном,
намењени српским црквама,
примерене су садашњем стандарду.

Трудимо се да
проширимо и асор-
тиман производа,
као и квалитет
метала. За овај
наш посао, осим
љубави према
цркви и уметности,
потребне су и
веште руке и
доста стрпљења.
Фирма увек
послује
позитивно,
а сваки уштеђени
динар улаже се у
нову производњу.